Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 

1.1 Eminent-Enschede.nl is een webshop te vinden via www.eminent-enschede.nl. De webshop is de online winkel van de winkel Eminent in Enschede.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Eminent en de klant.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1 De algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op online aankopen via www.eminent-enschede.nl. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aankopen in de winkel van Eminent.
2.2 Het doen van een bestelling geschiedt onder de aanvaarding van de algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien van een onderdeel van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 

De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Eminent is gerechtigd om bestellingen te weigeren danwel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

 

Artikel 4: Prijzen

 

4.1 De bij het artikel vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet bij de vermelde kosten inbegrepen. Het totaalbedrag inclusief verzendkosten is zichtbaar voor het sluiten van de overeenkomst.
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland is € 6,00. Voor verzending naar het buitenland is de bijdrage voor de verzendkosten afhankelijk van het tarief van het betreffende land. Voor informatie over verzendkosten kunt u contact met ons opnemen.
4.3 Bij sommige producten is het mogelijk dat er sprake is van variabele prijzen. Als dit het geval is, wordt dit duidelijk vermeld bij het product.
4.4 Eminent kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld door kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5: Betalingen

 

5.1 De betaling geschiedt vooraf per bank, onder rembours of contant bij afhalen
5.2 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Eminent.

 

Artikel 6: Levering

 

6.1 Eminent streeft ernaar om bestellingen met bekwame spoed, doch mogelijk binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.2 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Eminent zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt aangeboden en wanneer de consument hier geen genoegen mee neemt, deze de bestelling kan annuleren. Bij vervangende artikelen blijft de afkoelingsperiode gehandhaafd.
6.3 Als plaats van levering geldt het leveringsadres van de klant dat tijdens de bestelling aan Eminent kenbaar is gemaakt, tenzij anders overeengekomen.
6.4 Eminent is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of vermissing van goederen tijdens het verzendproces van derden.
6.5 Afwijkingen in kleur en prijs voorbehouden. Aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 

Alle door Eminent in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Eminent totdat de klant alle verplichtingen uit de met Eminent gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

Artikel 8: Ruilen van artikelen

 

8.1 Als een artikel niet voldoet aan uw verwachtingen is het mogelijk deze te retourneren. Dit is mogelijk uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst.
8.2 De kosten voor het retour zenden zijn voor de klant. Bij retourzendingen dient het pakket voldoende gefrankeerd te zijn. Risico van verzending zonder verzekering komt voor rekening van de klant. Tevens dient het product deugdelijk verpakt retour gezonden te worden. Niet voldoende gefrankeerde artikelen worden niet teruggenomen en dus ook niet gecrediteerd.
8.3 De artikelen dienen nog in originele staat te verkeren bij retourzending. Kaartjes moeten aangehecht zijn en de artikelen dienen verstuurd te worden in de originele verpakking.
8.4 Artikelen die met een korting van 70% of meer gekocht zijn kunnen niet meer geretourneerd worden.
8.5 Het bedrag van de ruiling zal na ontvangst van de goederen gecrediteerd door Eminent.
8.6 U kunt de retourzending ook afgeven in de winkel van Eminent in Enschede.

 

Artikel 9: Herroepen

 

9.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien dagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen.
9.2 Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Eminent.
9.3 Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres dient de bestelling teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Eminent plaats.

 

Artikel 10: Schademeldingen

 

10.1 Pakketten met een zodanig beschadigde verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de inhoud ook schade heeft opgelopen, mogen en behoren geweigerd te worden in ontvangst te nemen. Controleer bij twijfel hierover de inhoud gezamenlijk met de bezorger.
10.2 De consument verplicht zich er toe ontvangen bestellingen direct te controleren en wanneer het product beschadigd is, dit binnen 24 uur na levering aan Eminent te melden.

 

Artikel 11: Privacy

 

Alle persoonsgerelateerde gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Eminent. De voor zakelijke afwikkeling noodzakelijke gegevens worden opgeslagen.

 

Artikel 12: Geschillenregeling

 

Op overeenkomsten tussen Eminent en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Vragen, klachten en opmerkingen

 

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact op.

 

Eminent
Oldenzaalsestraat 275
7523 AD  Enschede
Nederland

 

Tel 053 - 431 48 31
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Web: http://www.eminent-enschede.nl
KvK: 06074609

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Eminent.

 

 

MIJN winkelwagen


Uw mandje is momenteel leeg.

Totaal:

Specials
Komgreep massief brons
Komgreep massief brons
€ 2,29

Handborstel met leer
Handborstel met leer
€ 23,26

Borstel nylon
Borstel nylon
€ 8,03

schuurbanden
schuurbanden
€ 21,35